maandag 18 december 2017

Jongkindtentoonstelling waardevolle aanvulling op boek Maannachten

Johan Barthold Jongkind is een aan lager wal geraakte Nederlandse schilder die door kunstenaarsvereniging terug naar Frankrijk wordt gehaal en daar, in de zomer van 1860, Josephine Fesser-Borrhée leert kennen, een van haar man en zoon gescheiden levende tekenlerares.
Deze ontmoeting veranderde hun beider leven. 

Dit boek gaat over de schilder Jongkind en zijn muze/beschermvrouwe/geliefde/vrouw Josephine. Je krijgt een inkijk in de getroebleerde gedachten van Jongkind en hoe Josephine hier mee omgaat. Verder in het boek verneem je ook wat aan de grondslag ligt van deze gedachtengang van Jongkind, hoe hij hier probeert mee om te gaan en hoe Josephine en hij later hulp krijgen uit totaal onverwachte hoek, nl. de vrouw van Jules, Josephine’s zoon, Pauline. Hoe Jongkind en Josephine tenslotte met alle problemen omgaan en met elkaar omgaan leert je hoe de tijdgeest in die tijd in Parijs en de rest van Frankrijk was en ook hoe ze toch stilaan ietwat evolueerde.
Dit ineen erg meeslepend en meelevend boek dat je een goede inkijk geeft op de kunstenaarswereld in Parijs aan de eind van de 19e eeuw. Daarvoor deed auteur Marja Visscher uitgebreide research.
Tot en met 27 mei 2018 loopt in het Dordrechts Museum een tentoonstelling met werken van Jongkind en zijn vrienden, o.a. Monet, Sisley, Boudin en Daubigny. Deze blijkt een waardevolle aanvulling te zijn bij het boek.

Leesclub Hebban, recensie door: Mireille Declerck

Geen opmerkingen:

Een reactie posten